Odluka o nastavku rada vrtića

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka …

Dječje svađe

Motivi sukoba među djecom različiti su i složeni. Ljubomora, koja se često spominje, teško da je glavni motiv svađe. Beskorisno je i rizično pitati „Što se dogodilo?“. Tada svako dijete …

Poligon u kući/stanu – #ostanidoma

Dragi naši veliki i mali Cvrčci, svi smo se našli u vrlo neobičnoj situaciji. Najvažnije je izdržati i ostati kući, paziti na svoje zdravlje kako bi se uskoro mogli družiti …

Emocionalne potrebe djece

„Kad grlite dijete, nemojte prvi otpustiti zagrljaj. Nikad ne znate koliko mu dugo treba.” Emocionalni razvoj je jedan od najvažnijih procesa u razvoju čovjeka, a rezultat je međusobnih utjecaja naslijeđenih …

Poligon u kući/stanu – #ostanidoma

Dragi naši veliki i mali Cvrčci, svi smo se našli u vrlo neobičnoj situaciji. Najvažnije je izdržati i ostati kući, paziti na svoje zdravlje kako bi se uskoro mogli družiti …

Zaštita mentalnog zdravlja – #ostanidoma

Traumatski događaj odnosi se na događaj jakog intenziteta i potencijalne opasnosti za ljude. Najčešće je iznenadan te tako na ljude djeluje stresno i uznemirujuće. Primjeri traumatskih događaja su prometne nesreće, …

Griženje među djecom jasličke dobi

Griženje, udaranje i čupanje za kosu su najčešće “zločestoće” u male djece. Kada se dijete ponaša na takav način, ono nam poručuje kako neke njegove potrebe nisu adekvatno zadovoljene. Razlozi …