Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK Omladinska 14 51550 Mali Lošinj KLASA: 112-07/20-01/01 UR.BROJ: 2213-23-01-20-16 U Malom Lošinju, 3. rujna 2020. Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj …

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE na neodređeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj/izvršiteljica,
ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE – PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA na određeno nepuno radno vrijeme četiri sata dnevno, na godinu dana 2 izvršitelja/izvršiteljica
STRUČNI/A SURADNIK/ICA PEDAGOG/PEDAGOGINJA na neodređeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj/izvršiteljica 

Odluka o objavi natječaja za radna mjesta

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK Omladinska 14 51550 Mali Lošinj KLASA: 601-02/19-03-01 URBROJ: 2213-23-06-19- 49 U Malom Lošinju, 14. listopada 2019. Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom …

Odluka o objavi natječaja za radna mjesta

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE  na neodređeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja / izvršiteljice
ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE  na određeno puno radno vrijeme, zamjena – 4 izvršitelja / izvršiteljice

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK Omladinska 14 51550 Mali Lošinj KLASA: 112-07/19-01/01 UR.BROJ: 2213-23-01-19-4 U Malom Lošinju, 8 svibnja 2019. Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, …