Natječaj za radna mjesta

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK Omladinska 14 51550 Mali Lošinj KLASA: 601-01/23-02/01 URBROJ: 2170-10-2-06-23-36 U Malom Lošinju, 8. rujna 2023._ Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju …

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK Omladinska 14 51550 Mali Lošinj KLASA: 112-09/23-01/01 UR.BROJ: 2170-10-2-01-23-7 U Malom Lošinju, 6. rujna 2023. Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, …

Natječaj za radna mjesta

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA

Na neodređeno puno radno vrijeme – 3 izvršitelja/izvršiteljice
Na određeno puno radno vrijeme, zamjene – 2 izvršitelj/izvršiteljica