Predvještine čitanja i pisanja

Djeca predškolske dobi svaki dan aktivno sudjeluju u procesu opismenjavanja, znatno ranije nego što započnu s formalnim obrazovanjem. Da bi se uspješno ovladalo složenim vještinama čitanja i pisanja, potrebni su …

Jezično-govorni razvoj

Jezični razvoj smatra se jednom od najznačajnijih varijabli u procjeni djetetove spremnosti za školu, a tome u prilog idu i brojna istraživanja koja potvrđuju da stupanj jezičnoga razvoja dobro predviđa …

Predmatematičke vještine

Pojam predmatematičke vještine odnosi se na niz znanja, činjenica i postupaka koje djeca usvajaju prije polaska u školu, a koja će im biti potrebna za razumijevanje matematike. Tako dijete u …

Vizualna percepcija

Vizualna percepcija je način na koji mozak interpretira, analizira i daje smisao onome što vidimo. Bitna je u svakodnevnom životu u različitim aktivnostima, a od velike je važnosti u učenju …

Gruba i fina motorika

Motoriku možemo definirati kao skup koordiniranih pokreta ljudskog tijela kojima upravlja mozak. Od samog dolaska na svijet dijete uči nove pokrete, usvaja ih i usavršava, svjesno ili nesvjesno. Dijete kroz …

Spremnost za školu

Priprema za školu se u našem vrtiću provodi u skladu s Programom predškole, dokumentom koji je verificiran od Agencije za odgoj i obrazovanje te Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.