Predmatematičke vještine

Pojam predmatematičke vještine odnosi se na niz znanja, činjenica i postupaka koje djeca usvajaju prije polaska u školu, a koja će im biti potrebna za razumijevanje matematike. Tako dijete u …

Vizualna percepcija

Vizualna percepcija je način na koji mozak interpretira, analizira i daje smisao onome što vidimo. Bitna je u svakodnevnom životu u različitim aktivnostima, a od velike je važnosti u učenju …

Gruba i fina motorika

Motoriku možemo definirati kao skup koordiniranih pokreta ljudskog tijela kojima upravlja mozak. Od samog dolaska na svijet dijete uči nove pokrete, usvaja ih i usavršava, svjesno ili nesvjesno. Dijete kroz …

Spremnost za školu

Spremnost za školu je minimum razvojnog stupnja koji djetetu omogućuje da primjereno reagira na zahtjeve škole. Poimajući spremnost za školu kao složeni sklop karakteristika, ona obuhvaća tjelesnu, jezičnu, intelektualnu, emocionalnu …