Hodanje

Sigurno niste znali da je trenutak kada se dijete uspravi i prvi put zakorači, ustvari, vrhunac višemjesečnih pokušaja i pogrešaka te dokaz da je usvojilo najkompliciraniju kretnju koju je ljudsko …