Obavijest kandidatima natječaja o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-07/17-01/01
URBROJ: 2213-23-01-17-7

U Malom Lošinju, 24. ožujak 2017.

Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-1 od dana 13. srpnja 2015. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ. 2213-23-06-16-49 od 5. prosinca 2016, ravnateljica Tanja Perić, dana 24. ožujka 2017. objavljuje

OBAVIJEST
kandidatima natječaja o ishodu natječajnog postupka

Na natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 14. veljače 2017., za radno mjesto odgojitelja predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj) i za radno mjesto odgojitelja predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, zamjena za odsutnu radnicu (1 izvršitelj) na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 20. ožujka 2017. sukladno članku 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97,107/07 i 94/13) , donesena je odluka o izboru kandidata.

Za odgojitelja predškolske djece na na neodređeno puno radno vrijeme, izabran je Ratko Vogrinc, prvostupnik ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s položenim stručnim ispitom,

za odgojitelja predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, izabrana je Mirjana Brezac, viša stručna sprema s položenim stručnim ispitom.

Ravnateljica:

mr.sc. Tanja Perić, prof.psih.