Objava Javnog poziva o redovitom postupku upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju za pedagošku godinu 2021/2022.

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj objavljuje upise djece rane i predškolske dobi u redovite programe za pedagošku godinu 2021 / 2022. u upisnom roku

od 3. svibnja 2021. do 19. svibnja 2021.

Zahtjev za upis podnosi se putem elektronske pošte na e-mail adresu upisicvrcak@gmail.com ili putem poštanskog ureda na adresu Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj.

Privitci koji se šalju elektronskom poštom trebaju biti potpuni i čitljivi. Potrebno ih je dostaviti u PDF formatu te koristiti opciju skeniranja i preuzimanja dokumenata iz središnjeg državnog portala e-građanin.

 

Odluka o objavi Javnog poziva o redovitom postupku upisa u Vrtić za ped.god. 2021-2022.