Obrazac utvrđivanja mogućnosti dovođenja djeteta u vrtić

Za vrijeme trajanja epidemije COVID – 19  Dječji vrtić Cvrčak Mali Lošinj ne provodi redoviti program te je dolazak djece moguć u iznimnim situacijama ukoliko roditelji imaju radnu obvezu, a poslodavci nisu u mogućnosti omogućiti niti jednom roditelju ostanak s djetetom kući, kroz rad od kuće ili na drugi način.

U svrhu poduzimanja preventivnih mjera smanjivanja rizika od širenja korona virusa unutar Dječjeg vrtića Cvrčak i utvrđivanja mogućnosti dovođenja djeteta u vrtić, molimo da odgovorite na slijedeća pitanja:
  DaNe
  DaNe


  DaNe


  DaNe


  DaNe

  Ovom potvrdom obvezujem se obavijestiti Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj u slučaju pojave bilo kakvih znakova ili simptoma koji bi upućivali na postojanje bolesti COVID – 19 kod djeteta ili članova kućanstva s kojima dijete živi. Ovom potvrdom izjavljujem da dijete dovodim u vrtić na vlastitu odgovornost iz razloga što su oba roditelja zaposlena i nemaju mogućnosti rada od kuće, te nemaju mogućnost zbrinjavanja djeteta na drugi način, kao i da ću se prilikom dovođenja djeteta u vrtić pridržavati Uputa o dovođenju djeteta u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj objavljenih na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Cvrčak. Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, ovim potvrđujem da su dani podaci istiniti. Vrtić zadržava pravo provjere točnosti podataka.   

  UVJETI ZA DOVOĐENJE DJETETA U VRTIĆ:

  Roditelj, ukoliko zadovoljava uvjete, dužan je pridržavati se svih obveza iz Uputa o dovođenju djeteta koje se nalaze na mrežnoj stranici Vrtića.

  NAPOMENA:

  Podaci se prikupljaju kao preventivne mjere u svrhu smanjivanja rizika od širenja koronavirusa unutar Dječjeg vrtića Cvrčak temeljem članka članka 9., stavak 2., podstavak (i) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te će se isti čuvati samo onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.