Odluka o privremenom prestanku rada

Na temelju članka članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (narodne novine, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorskogoranske županije broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 pročiš. tekst i 9/18), a sukladno Odluci o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (Narodne novinebroj 29/20), gradonačelnica Grada Malog Lošinja, donosi 

ODLUKU o izmjeni Odluke o privremenom prestanku rada 

Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj 

U Odluci o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, točka I. mijenja se i glasi

U cilju prevencije širenja virusa COVID19 na području Grada Malog Lošinja, Dječji vrtić Cvrčak kojem je osnivač Grad Mali Lošinj, privremeno se zatvara i prestaje s radom na svim lokacijama (Centralni objekt Cvrčak, Omladinska 14, Mali Lošinj: Područno odjeljenje Perla, Lošinjskih brodograditelja 17, Mali Lošinj; Područno odjeljenje Žižula, Vladimira Nazora 41A, Veli Lošinj; Područno odjeljenje Nešpula, Vladimira Gortana 2, Veli Lošinj; Područno odjeljenje Žalići, Marija Marinculića 21, Nerezine) od 16. ožujka 2020. godine do opoziva ove Odluke.” 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama Grada Malog Lošinja i Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj

KLASA: 50105/2001/02 URBROJ: 2213/01012010 Mali Lošinj, 25. ožujka 2020. god

GRADONAČELNICA Ana Kučić, mag.oec.

Odluka o izmjeni odluke o prestanku rada vrtića