Odluka o rezultatima provedenog naknadnog postupka upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju u pedagoškoj godini 2022/2023.

Odluka o rezultatima provedenog naknadnog postupka upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju u pedagoškoj godini 2022/2023. KLASA: UP/I-034-01/23-01/01, URBROJ: 2170-10-2-08-23-3, donesena dana 10. veljače 2023. na sastanku Povjerenstva za upis u Vrtić, bila je objavljena na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr od 14. veljače 2023. do 22. veljače 2023. godine.

Protekom roka za prigovor i sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, potreba za daljnjom objavom ove Odluke prestaje te ju dana 23. veljače 2023. brišemo s mrežne stranice.