Odluka o rezultatima provedenog naknadnog postupka upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju

Odluka o rezultatima provedenog naknadnog postupka upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju u pedagoškoj godini 2023/2024. KLASA: 034-01/23-01/04, URBROJ: 2170-10-2-08-23-15, donesena dana 16. studenog 2023. godine na sastanku Povjerenstva za upis u vrtić, bila je objavljena na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr od 17. studenog do 27. studenog 2023. godine.

Protekom roka za prigovor i sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, potreba za daljnjom objavom ove Odluke prestaje te ju dana 28. studenog 2023. godine brišemo s mrežne stranice.