Odluka o rezultatima provedenog redovitog postupka upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju u pedagošku godinu 2023/2024.

Odluka o rezultatima provedenog redovitog postupka upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju u pedagošku godinu 2023/2024. KLASA: 034-01/23-01/02, URBROJ: 2170-10-2-08-23-77, donesena dana 5. lipnja 2023. godine na sastanku Povjerenstva za upis u vrtić, bila je objavljena na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr od 6. lipnja do 14. lipnja 2023. godine.

Protekom roka za prigovor i sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, potreba za daljnjom objavom ove Odluke prestaje te ju dana 15. lipnja 2023. godine brišemo s mrežne stranice.