ODLUKA o utvrđivanju uvjeta za rad dvije „sezonske“ mješovite vrtićke skupine

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj
KLASA: 601-02/18-03/01
URBROJ: 2213-23-06-18-18
U Malom Lošinju, 2. svibnja 2018.

Na temelju članka 37. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 2. svibnja 2018. donesena je sljedeća

O D L U K A
o radu jedne „sezonske“ mješovite jasličke i jedne mješovite vrtićke odgojno-obrazovne skupine

 1. Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, organizira za potrebe zaposlenih roditelja /skrbnika upis djece rane i predškolske dobi u dvije posebno organizirane odgojno- obrazovne skupine.
 2. Razdoblje pohađanja djece u dvije odgojno-obrazovne skupine organizirat će se od 2. srpnja 2018. do 31. kolovoza 2018. 
 3. Jedna jaslička mješovita odgojno-obrazovna skupina je za djecu od 1 do 3 godine, odnosno za djecu koja na dan 30. lipnja 2018. nisu mlađa od jedne godine niti starija od tri godine. Predviđen broj djece u ovoj odgojno-obrazovnoj skupini je 12.
 4. Jedna vrtićka mješovita odgojno-obrazovna skupina je za djecu stariju od 3 godine, na dan 30. lipnja 2018. Predviđen broj djece u ovoj odgojno-obrazovnoj skupini je 20.
 5. Program rada odvijat će se isključivo u desetsatnom redovitom programu.
 6. Mjesečna cijena programa za srpanj 2018., za 22 radna dana, iznosi 668,80 kn, a za kolovoz 2018., za 22 radna dana u iznosu od 668,80 kn.
 7. Roditelj/skrbnik plaća akontaciju za troškove Vrtića prilikom upisa u visini mjesečne obveze iz točke 6. ove Odluke, koja se zatvara zadnjim obračunom boravka djeteta u Vrtiću.
 8. Za neprisustvo djeteta nema mogućnosti umanjenja cijene usluga, kao ni umanjenja cijene usluga po nekoj drugoj osnovi.
 9. Prednost pri upisu djece utvrdit će se sukladno članku 5. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mal Lošinj, donesenog na sjednici Upravnog vijeća, dana 5. prosinca 2016., KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ: 2213-23-06-16-48.
 10. Obrazac zahtjeva za upis djece u “sezonske” odgojno-obrazovne skupine bit će dostupan na mrežnoj stranici Vrtića, www.dvc-mali-losinj.hr i u tajništvu Vrtića. Na obrascu su označeni dokumenti koje roditelj/skrbnik treba priložiti uz zahtjev.
 11. Roditelji/skrbnici čija su djeca upisana u Vrtić u pedagošku godinu 2018./2019. , a koji žele da im djeca pohađaju “sezonske skupine”, obvezni su podnijeti pravovremeno zahtjev za upis u sezonsku skupinu i ne trebaju priložiti uz zahtjev za upis nikakvu dodatnu dokumentaciju.
 12. Roditelji/skrbnici čija djeca nisu primljena u Vrtić u pedagošku godinu 2018./2019., trebaju dostaviti dokumentaciju ukoliko je u nekoj od osnova iz članka 5. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj došlo do promjene.
 13. Upis u “sezonske” odgojno-obrazovne skupine provodit će Povjerenstvo za upis u Vrtić, osnovano za redovite upise djece rane i predškolske dobi u Vrtić sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, donesenog na sjednici Upravnog vijeća, dana 5. prosinca 2016., KLASA: 601-02/16, URBROJ: 2213-23-06-16-48.
 14. S roditeljima/skrbnicima, primljene djece u “sezonske” odgojno-obrazovne skupine, posebnim ugovorom će se definirati međusobna prava i obveze.
 15. Djeca koja nisu primljena u redovitom upisnom roku, za pedagošku godinu 2018./2019., ne mogu dalje nastaviti pohađati Vrtić, jer međusobna prava i obveze roditelja /skrbnka i Vrtića, prestaju dana 31.08.2018. godine.
 16. Ova Odluka bit će dostupna na mrežnoj stranici Vrtića, www.dvc-mali-losinj.hr, putem lokalnog radija i na oglasnim pločama u Vrtiću.
 17. Datum objave ove Odluke na mrežnoj stranici je 4. lipnja 2018.
 18. Rok za podnošenje prijava za upis u “sezonske” skupine je 13. lipnja 2018.
 19. Odluka stupa na snagu i primjenjuje se prvog dana od dana donošenja.

 

Predsjednica Upravnog vijeća
Martina Lipovac mr.sc.