Potpisan ugovor za provođenje programa za potencijalno darovitu djecu “Mali istraživači”

Dana 27. siječnja 2021. godine gradonačelnica Ana Kučić i predstavnici Rotary kluba Lošinj posjetili su Vrtić te donirali didaktičke materijale za program javnih potreba Mali istraživači.

Ravnateljica Vrtića Melita Muškardin, gradonačelnica Grada Malog Lošinja Ana Kučić i Dinko Kuvač predsjednik Rotary kluba Lošinj potpisali su Ugovor o provođenju Programa Mali istraživači kojim se Grad i Rotary klub obvezuju financirati provođenje Programa i potrebne opreme te stručno usavršavanje odgojiteljica, a Vrtić se obvezuje provoditi Program.

Program Mali istraživači je program javnih potreba namijenjen radu s potencijalno darovitom djecom. Program je verificiran od Agencije za odgoj i obrazovanje, a cilj nam je poticati maksimalan razvoj djetetovih sposobnosti uz prilagođavanje specifičnim potrebama i mogućnostima svakog djeteta te iskazivanjem kreativnosti i potencijala darovite djece.

Cilj i zadaće programa ostvarivat će se zadovoljavanjem specifičnih komunikacijskih, razvojnih i obrazovnih potreba djeteta, osmišljavanjem aktivnosti u kojima će dijete moći iskazivati svoje potencijale, stvaranjem kreativnog ozračja i usvajanjem vještina potrebnih za zadovoljavajuće funkcioniranje u socijalnom okruženju.  

Tijekom prošle pedagoške godine odgojiteljice Jelka Birinji i Martina Blajić završile su Edukaciju za poticanje područno-specifičnih darovitosti djeteta (9 modula) Stručno-razvojnog centra Dječjeg vrtića Iskrica u Zagrebu potrebnu za provođenje Programa, a logopedinja i psihologinja Vrtića su u suradnji s odgojiteljima (-icama) izdvojile djecu koja pokazuju određene sposobnosti za sudjelovanje u njemu.

Mali istraživači su započeli s „radom“, igranjem i istraživanjem 2. veljače 2021., a provodit će se dva puta tjedno u dvije manje grupe poštujući higijensko-epidemiološke mjere Vrtića.