Povodom Dana policije ‘Pahuljice’ posjetile policijsku postaju u Malom Lošinju

Svake godine 29. rujna policija obilježava svoj dan – Dan policije. Djeca skupine Pahuljice bili su u posjeti policijskoj postaji u Malom Lošinju. Kako zbog poštivanja epidemioloških mjera nismo mogli ući u samu postaju, policajac nas je dočekao na njihovom parkiralištu. Pozdravio nas je i ukratko ispričao što je zadatak policije, s naglaskom na pružanju zaštite i sigurnosti svim ljudima. Djeca su bila uzbuđena i radosna, a vrhunac je bio kada je policajac upalio policijski motor, rotirajuća svijetla i sirenu. Kao svaki pravi gosti mi smo policajcima poklonili plakat s dječjim radovima na temu “policija”. Također napravili smo i plakat koji stoji na zidu naše garderobe s fotografijama policije i dječjim izjavama što policija radi.

Odgojiteljice Borka Karčić i Natalia Antunović