Poziv na XVII. sjednicu Upravnog vijeća dana

>sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Izvršenje Financijskog plana za 2019. godinu, izvjestitelj Jasmin Licitar, voditelj računovodstva
  2. Suglasnost na Odluku o prihvaćanju izvješća povjerenstva za inventuru za 2019. godinu, izvjestitelj Melita Muškardin, ravnateljica
  3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, e-savjetovanje, izvjestiteljica, tajnica Alma Šeperović
  4. Natječajni postupak izbor odgojitelja/odgojiteljice predškolske djece ne neodređeno puno radno vrijeme, dva izvršitelja/izvršiteljice, predlagateljica Melita Muškardin, ravnateljica
  5. Prijedlog odluke o objavi natječaja za radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme, dva (2) izvršitelja/izvršiteljice i jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za odgojiteljicu predškolske djece Saru Badurina) – predlagateljica, Melita Muškardin, ravnateljica
  6. Prijedlog promjene satnice za pomoćnu kuharicu/spremačicu u PO Nešpula, Veli Lošinj s šest sati rada dnevno na osam sati dnevno (na puno radno vrijeme) predlagateljica Melita Muškardin, ravnateljica
  7. Razno

Molimo Vas, dolazak obvezno potvrdite mailom.

S poštovanjem, Predsjednik Upravnog vijeća

lvis Živković