Predmatematičke vještine

Pojam predmatematičke vještine odnosi se na niz znanja, činjenica i postupaka koje djeca usvajaju prije polaska u školu, a koja će im biti potrebna za razumijevanje matematike. Tako dijete u godini prije škole:

  • razvrstava predmete po zajedničkom svojstvu kao što je boja, oblik, materijal, veličina i dr.,
  • uspoređuje predmete i skupove, odnosno određuje koji je predmet veći-manji, dulji-kraći, deblji-tanji, uži-širi i sl.,
  • niže predmete i održava zadani redoslijed, odnosno prepoznaje uzorak i nastavlja niz,
  • slijedi niz uputa od više koraka,
  • orijentira se u prostoru (gore-dolje, ispod-iznad, lijevo-desno, u, na i sl.),
  • vizualno grupira predmete,
  • procjenjuje, odnosno određuje ima li nečega jednako, više ili manje,
  • broji s razumijevanjem,
  • broji s pridruživanjem (povezuje količinu s pripadajućom brojkom) te
  • rješava jednostavne matematičke zadatke iz praktičnog života (npr. „Ivan ima tri jabuke. U dućanu je kupio još jednu jabuku. Koliko jabuka ima Ivan?“).

U razvijanju predmatematičkih vještina potrebno je polaziti od stvarnih i smislenih životnih situacija i zornih materijala. Preporuča se primjena konkretnih materijala s kojima djeca manipuliraju, stječu predodžbe te ih izdvajaju po kategorijama u skupove. Odnosi u skupu i prostoru osvješćuju se u svakodnevnim aktivnostima, u odnosu na vlastito tijelo (lijeva ruka), suprotnu perspektivu (lijevo od tebe, iznad tebe) i bilo koju referentnu točku (iza stola, lijevo od knjige). Korisno je upoznati djecu s geometrijskim likovima (krug, trokut, kvadrat i pravokutnik) i tijelima (kocka, kvadar, piramida, valjak, stožac, kugla) te znakovima (+, -, =, >, <). Društvene igre kao što su “Čovječe, ne ljuti se”, “Uno”, “Domino” i “Lotto” također će pomoći pri usvajanju ovih vještina.

 

                                                                                                                       Patricija Kučica Vajentić, mag. psihologije