Predvještine čitanja i pisanja

Djeca predškolske dobi svaki dan aktivno sudjeluju u procesu opismenjavanja, znatno ranije nego što započnu s formalnim obrazovanjem. Da bi se uspješno ovladalo složenim vještinama čitanja i pisanja, potrebni su određeni preduvjeti. Čitanje i pisanje su jezično utemeljene vještine stoga dijete prvenstveno treba usvojiti jezik, ali i razviti i uskladiti motoriku te vidnu i slušnu obradu. Predvještinama čitanja i pisanja određuju se sposobnosti koje se razvijaju kod djeteta prije razdoblja početnoga učenja čitanja i pisanja. Razvijenost predvještina čitanja i pisanja u velikoj mjeri ovisi o kvaliteti djetetovog okruženja te se sukladno tome i u našem Vrtiću velika pozornost pridaje njihovom pravilnom poticanju.

Fonološko imenovanje slova i fonološka svjesnost su predvještine na koje ćemo se posebno osvrnuti jer su najvažniji prediktori uspješnosti početnog čitanja i pisanja u školskom sustavu. Fonološko imenovanje slova podrazumijeva djetetovo znanje da određeni vizualni simbol predstavlja određeni fonološki oblik. U prepoznavanju slova bitnu ulogu ima i vizualna percepcija koja je zadužena za percipiranje detalja kao razlikovnog obilježja između slova. U hrvatskom jeziku dijete obično prvo prepoznaje i imenuje univerzalna slova, a zatim specifična slova odnosno slova s dijakritičkim znakovima i digrafe. Prepoznavanje i imenovanje slova vježbamo na nekoliko načina:

 • prepoznavanje i imenovanje pojedinog slova,
 • izdvajanje pojedinog slova u skupini slova,
 • izdvajanje pojedinog slova u riječi,
 • prepoznavanje i imenovanje pojedinog slova u različitim fontovima,
 • uočavanje sličnosti i različitosti u izvedbi pojedinih slova.

Fonološka svjesnost je sposobnost koja se razvija postupno, od svjesnosti većih jedinica – slogova i rime, do svjesnosti o postojanju malih jedinica – fonema. Redoslijed razvoja fonološke svjesnosti je empirijski utvrđen te ga je bitno uvažavati u predškolskim programima usmjerenim prema poticanju predvještina čitanja i pisanja. Razine fonološke svjesnosti vježbamo na nekoliko načina:

 • rastavljanje riječi na slogove,
 • sastavljanje riječi od slogova,
 • prepoznavanje rime,
 • proizvodnja rime,
 • izdvajanje prvog glasa u riječi,
 • izdvajanje zadnjeg glasa u riječi,
 • spajanje glasova u smislenu riječ,
 • rastavljanje riječi na glasove,
 • baratanje glasovima (oduzimanje, dodavanje, premještanje i zamjena glasova).

Interes za predvještine čitanja i pisanja proizlazi iz potrebe za dobrim napretkom u čitanju i pisanju, ali i zbog potrebe ranog otkrivanja teškoća koje mogu dovesti do bilo kakvih problema u usvajanju čitanja i/ili pisanja. Pravilnim poticanjem predvještina čitanja i pisanja te pravovremenom intervencijom možemo djetetu olakšati proces opismenjavanja, istovremeno podržavajući njegovu prirodnu znatiželju za čitanjem i pisanjem.

 

                                                                                                                    Marijana Kovačić, mag.logoped.