Prilagodba djece u Žabicama

Polazak djeteta u vrtić iz temelja mijenja način življenja djeteta i postavlja veliki zahtjev na njegovu cjelokupnu osobnost da se prilagodi tim okolnostima. Kako će se dijete prilagoditi ovisi od djetetovih urođenih i stečenih osobina, iskustava, stavova i postupaka roditelja te sveukupnog okružja vrtića. Proces je dvosmjeran. Dijete i djetetova obitelj prilagođavaju se na življenje djeteta u institucijskom okruženju, a vrtić svoje sveukupno okružje treba koliko je god moguće prilagoditi djetetu i njegovoj uspješnoj prilagodbi.

U skupini Žabice traje vrijeme prilagodbe novoupisane djece. Za neku djecu to je prvo odvajanje od roditelja te samostalan boravak u, za njih, novom prostoru. Osim na prostor, djeca se moraju prilagoditi i na odgojiteljice koje se za njih brinu te prijatelje iz skupine. Vrijeme trajanja prilagodbe nije isto kod sve djece. Neka djeca lakše prihvaćaju odvajanje od roditelja, dok je nekima teže. No, kako dani odmiču, naše Žabice sve sigurnije i veselije ulaze u naš vrtić. Svaki dan je pun pjesme, plesa, igara te pun raznovrsnih didaktičkih materijala. Posebno ih veseli šetnja po vrtiću te igre na vrtićkom dvorištu/balkonu.

Puno pozdrava šalju Vam Žabice i njihove odgojiteljice!