Projekt Meteorologija

Kao uvod u projekt Meteorologija odabrali smo temu Temperatura. Aktivnost smo započeli imenovanjem sprave za mjerenje temperature zraka, vode i tijela. To je termometar, a koristimo i naziv toplomjer za spravu za mjerenje temperature tijela.

Napravili smo pokus Zašto tijelo ne može točno izmjeriti temperaturu?

U tri plastične posude ulili smo jako toplu, ledenu i vodu srednje temperature. Svako dijete je sudjelovalo u pokusu. Djeca su stavljala jednu ruku u jako toplu vodu, a drugu u ledenu vodu te na kraju obje ruke u vodu srednje temperature. Osjetili su da je ruka iz jako tople vode postajala hladnija, a ona iz ledene vode je postajala toplija.

Djeca su zatim promatrala fotografije termometara u različitim enciklopedijama te rješavali radni listić na temu toplo – hladno.

Cilj aktivnosti je istraživanje temperature, učenje i zabava.