Projekt Piccole scuole

Tijekom mjeseca siječnja započeli smo s projektom Piccole scuole u kojem sudjelujemo s učenicima i učiteljima  iz mjesta Anzano del Parco (Como). Projekt će se ostvariti suradnjom između Zajednice Talijana Malog Lošinja, Dječjeg vrtića Cvrčka i Osnovne škole G. Perlasca. Provodit će se tijekom pedagoške godine 2021/2022., a  održavat će se dva puta tjedno.

Ovim projektom do kraja pedagoške godine provest će se skup aktivnosti kojima ćemo upoznati određene teme. Autorica Slunjski projekt definira kao dubinsko istraživanje neke teme, a cilj projekta je stjecanje spoznaja i novih znanja. Djeca radom na projektu usvajaju određene vještine (komunikacijske, socio-emocionalne, spoznajne) te potiču istraživanje i učenje kroz igru. Prednosti ovakvog suradničkog učenja su razmjena iskustva, stavova, ideja, uvažavanje drugih naroda, jačanje osjećaja pripadnosti i dr.

Djeca imaju važnu ulogu u planiranju, provođenju aktivnosti te vrednovanju učinjenog. Poseban naglasak u ovom projektu stavlja se na razvoj komunikacijskih vještina te uporabi talijanskog jezika u govoru kao i upoznavanje s običajima, tradicijom i kulturom susjedne nam države Italije.

Tijekom prvog video susreta upoznali smo se s novim prijateljima i maestrom Patriziom koja će nas voditi cijelim projektom. Međusobno smo se predstavili, a zatim su nam novi prijatelji pročitali priču o ribici zvanoj “Tricolore”. Ponovili smo nazive boja te istraživali kako nastaju boje miješanjem.

Veselimo se novim susretima koji će nam donijeti nove spoznaje, razne pokretne, društvene i dramske igre, pjesmice, recitacije i likovne aktivnosti.