Putujemo Hrvatskom

Tijekom mjeseca veljaču kontinuirano učimo o svojoj domovini. Tako smo se dotakli i kulturne baštine. Tkanje je zanat naših baka koje su tkale na tkalačkom stanu. Improvizirali smo tkalački stan od stalka za robu i drvenih okvira. Djeci su ponuđene niti od materijala i vune raznih boja. Svojim radom motivirali smo ih da se uključe u tkanje. Tkalo se kad su poželjeli jer im je materijal bio stalno dostupan. Tako smo razvijali ljubav prema kulturnoj baštini, kreativan rad, ustrajnost, točnost i osjećaj za lijepo. Prilažemo Vam fotografije naših radova s namjerom da se i vi okušate u ovoj aktivnosti.