Redoviti postupak upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju u pedagošku godinu 2024/2025.

Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju objavljuje redoviti postupak upisa djece rane i predškolske dobi u redovite programe za pedagošku godinu 2024/2025. u upisnom roku

od 22. travnja 2024. do 6. svibnja 2024. godine.

 

Redoviti postupak upisa u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju provodi se sukladno Pravilniku o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj te Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Postupak upisa u jaslice (od jedne do tri godine) vršit će se za djecu koja najkasnije 31. kolovoza 2024. navršavaju godinu dana.

Postupak upisa u vrtić (od tri godine do polaska u školu) vršit će se za djecu koja najkasnije 31. kolovoza 2024. navršavaju tri godine.

 

Zahtjev za upis s pripadajućim ispravama podnosi se putem:

  1. elektronske pošte na e-mail adresu upisicvrcak@gmail.com ili
  2. poštanskog ureda na adresu Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj. 

Zahtjev treba popuniti čitko i potpisati od strane roditelja ili skrbnika. Isprave koje se šalju poštom te privitci koji se šalju elektronskom poštom trebaju biti potpuni i čitljivi. O terminu inicijalnog razgovora roditelji će biti obaviješteni putem elektronske pošte.

 

Odluka o redovitom postupku upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju u pedagošku godinu 2024/2025.