Rezanje škaricama – vježba za poticanje razvoja fine motorike

Za ovu vježbu, ponudile smo djeci 3 različita predloška.  Na papiru su bile iscrtane ravne i zakrivljene linije te krugovi. Škaricama je trebalo rezati po crti. Sva djeca su većinom ispunila zadatak, a nekima treba još vježbe. Zato im je potrebno, s vremena na vrijeme, ponoviti ovu vježbu, kako bi je što bolje usvojili.

Cilj je poticanje razvoja fine motorike, pravilno držanje škarica i rezanje po crti.