Rezultati redovitog postupka upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj za pedagošku godinu 2021/2022.

Rješenje o rezultatima provedenog redovitog postupka upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju za pedagošku godinu 2021/2022. KLASA: UP/I-034-02/21-01/01, URBROJ: 2213-23-08-21-12, doneseno dana 10. lipnja 2021. na sastanku Povjerenstva za upis u Vrtić, bilo je objavljeno na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr od 14. lipnja do 29. lipnja 2021.

Protekom roka za žalbu i sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, potreba za daljnjom objavom ovog Rješenja prestaje te ga dana 30. lipnja 2021. brišemo s mrežne stranice.