Rješenje o rezultatima provedenog izvanrednog postupka upisa u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju

Rješenje o rezultatima provedenog izvanrednog postupka upisa u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju KLASA: UP/I-034-02/21-01/01, URBROJ: 2213-23-08-21-28, doneseno dana 21. prosinca 2021. na sastanku Povjerenstva za upis u Vrtić, bilo je objavljeno na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr od 23. prosinca 2021. do 9. siječnja 2022. godine.

Protekom roka za žalbu i sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, potreba za daljnjom objavom ovog Rješenja prestaje te ga dana 10. siječnja 2022. brišemo s mrežne stranice.