Rješenje o rezultatima provedenog redovitog postupka upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju za pedagošku godinu 2022/2023.

Rješenje o rezultatima provedenog redovitog postupka upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju za pedagošku godinu 2022/2023. KLASA: UP/I-034-01/22-01/01, URBROJ: 2213-23-08-22-71, doneseno dana 13. svibnja 2022. na sastanku Povjerenstva za upis u Vrtić, bilo je objavljeno na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr od 16. svibnja 2022. do 31. svibnja 2022. godine.

Protekom roka za žalbu i sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, potreba za daljnjom objavom ovog Rješenja prestaje te ga dana 1. lipnja 2022. brišemo s mrežne stranice.