Rješenje o rezultatima provedenog redovitog postupka upisa djece rane i predškolske dobi 2019/2020

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
MALI LOŠINJ
KLASA: UP/I-034-02/19-01/01
URBROJ:  2213-23-08-19-8
U Malom Lošinju, 16. svibnja 2019.

Na temelju članaka 1. a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97.,107/07 i 94/13), članka 19. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, donesenog na sjednici Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj dana 5. prosinca 2016. KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ: 2213-23-06-16-48 i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj donesenog na sjednici Upravnog vijeća dana 20. veljače 2019., KLASA: 601-02/19-01/03, URBROJ: 2213-23-06/19-9, proveden je postupak upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj u redovitom upisnom roku za pedagošku godinu 2019 / 2020. Na sastanku održanom dana 16. svibnja 2019. Povjerenstvo za upis u Vrtić donijelo je

RJEŠENJE o rezultatima provedenog redovitog postupka upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj za pedagošku godinu 2019 / 2020.

I.

Povjerenstvo za upis u Vrtić usvojilo je na temelju prethodno provedenog redovitog postupka upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj za pedagošku godinu 2019 / 2020., zahtjeve roditelja/skrbnika na način kako je utvrđeno u izreci ovog Rješenja.

POPIS USVOJENIH ZAHTJEVA (POPIS PRIMLJENE DJECE)

Redni broj Ime djeteta Datum rođenja Dob djeteta na datum 01.09.2019. Bodovi
Centralni objekt, Mali Lošinj

Skupina 01 – Djeca u drugoj godini života

1. Mužić Sara 21.07.2018. 1,01 9
2. Smirčić Adrian 11.06.2018. 1,02 9
3. Ovcin Marko 27.02.2018. 1,06 10
4. Kučić Matia 16.02.2018. 1,06 10
5. Miočić Leon 03.01.2018. 1,07 11
6. Golubović Elena 27.12.2017. 1,08 9
7. Begić Mara 19.09.2017. 1,11 9
Centralni objekt, Mali Lošinj

Skupina 02 – Djeca u trećoj godini života

8. Bogović Ema 22.08.2017. 2,00 8
9. Vitković Greta 24.06.2017. 2,02 8
10. Aleksa Leira 02.06.2017. 2,02 8
11. Latsch Leo 08.04.2017. 2,04 8
Centralni objekt, Mali Lošinj

Skupina 03 – Djeca u trećoj i četvrtoj godini života

12. Maričić Škundrić Zala 09.03.2017. 2,05 8
13. Baljak Rita 25.12.2016. 2,08 8
14. Borić Ivano 19.12.2016. 2,08 8
15. Mužić Luka 10.12.2016. 2,08 8
Centralni objekt, Mali Lošinj

Skupina 04 – Djeca u četvrtoj godini života

16. Vodanović Vita 01.10.2016. 2,11 8
17. Hadžić Huđek Silvano 27.07.2016. 3,01 10
Centralni objekt, Mali Lošinj

Skupina 05 – Djeca u četvrtoj i petoj godini života

18. Russo Ema 06.07.2016. 3,01 10
19. Magazin Marin 29.11.2015. 3,09 8
Centralni objekt, Mali Lošinj

Skupina 06 – Djeca u četvrtoj i petoj godini života

20. Jaku Enea 21.08.2016. 3,00 9
21. Bego Stella 11.08.2016. 3,00 8
22. Leutarević Nika 04.08.2016. 3,00 9
23. Zadro Adrian 09.05.2016. 3,03 9
24. Curi Jakov 08.04.2016. 3,04 8
25. Bižaca Patrik 19.01.2016. 3,07 8
Centralni objekt, Mali Lošinj

Skupina 07 – Djeca u petoj i šestoj godini života

26. Kremenović Nea 12.01.2015. 4,07 8
Centralni objekt, Mali Lošinj

Skupina 09 – Djeca u šestoj godini života

27. Pleše Ana 29.12.2014. 4,08 10
28. Zadro Sebastian 16.10.2014. 4,10 9
Centralni objekt, Mali Lošinj

Skupina 11 – Djeca u sedmoj godini života

29. Abdija Berina 07.11.2013. 5,09 12*
30. Curi Laura 03.09.2013. 5,11 7*
Područni objekt Perla, Mali Lošinj

Skupina 12 – Mješovita, djeca od tri godine života do polaska u školu

31. Valentić Ivan 15.07.2016. 3,01 4
32. Jokić Kolić Mauro 19.06.2016. 3,02 4
33. Jurjako Mateo 10.06.2016. 3,02 4
34. Soldičić David 09.05.2016. 3,03 3
35. Alagić Denard 26.11.2014. 4,09 4
36. Jovanović Nikola 15.07.2013. 6,01 6*
Područni objekt Nešpula, Veli Lošinj

Skupina 13 – Mješovita, djeca od jedne do tri godine života

37. Milanović Vito 03.08.2018. 1,00 8
38. Škulj Mateo 29.07.2018. 1,01 8
39. Komadina Luka 11.07.2018. 1,01 8
40. Fuks Ante 16.06.2018. 1,02 8
41. Juričić Leon 07.02.2018. 1,06 7
42. Vešković Vita 04.01.2018. 1,07 8
43. Balić Arian 21.11.2017. 1,09 8
44. Babić Luka 28.09.2017. 1,11 3
45. Slaviček Gabriel 25.09.2017. 1,11 3
46. Perić Nora 02.09.2017. 1,11 8
47. Curri Rita 24.08.2017. 2,00 3
48. Kulović Esad 19.01.2017. 2,07 3
Područni objekt Žižula, Veli Lošinj

Skupina 14 – Mješovita, djeca od jedne do tri godine života

49. Milušić Lovro 22.08.2018. 1,00 8
50. Dragičević Meri 21.08.2018. 1,00 9
51. Zekić Oliver 15.07.2018. 1,01 8
52. Gajić Teo 16.05.2018. 1,03 8
53. Vidas Noa 22.04.2018. 1,04 8
54. Mujačić Nolan 21.03.2018. 1,05 8
55. Mužić Ivan 30.01.2018. 1,07 8
56. Spasojević Nora 19.11.2017. 1,09 8
Područni objekt Žižula, Veli Lošinj

Skupina 15 – Mješovita, djeca od četiri godine života do polaska u školu

57. Bogdanović Mila 22.07.2016. 3,01 3
58. Lupić Lucija 23.12.2013. 5,08 8*
Područni objekt Žalići, Nerezine

Skupina 16 – Mješovita, djeca od tri godine života do polaska u školu

59. Krivičić Gabriel 11.12.2013. 5,08 5*

                                                                                                                                                                         * dijete školski obveznik za školsku godinu 2020/2021.

II.

Roditelju/skrbniku Vrtić će dostaviti Ugovor o pravima i obvezama između roditelja/skrbnika i Vrtića s primjenom od 2. rujna 2019. godine. Ukoliko roditelj ne dostavi u Vrtić potpisan Ugovor, u roku koji će biti utvrđen u naknadno dostavljenoj obavijesti, smatrat će se da je povukao zahtjev za upis djeteta u Vrtić.

III.

Na temelju članka 8. stavak 1. točka 2. Zakona o upravnim pristojbama ( “Narodne novine“ 115/16), ovaj postupak je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

Obrazloženje

Na temelju Odluke o redovitom postupku upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, donesene na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj  dana 22. ožujka 2019., KLASA: 601-02/19-03/01, URBROJ: 2213-23-06-19-14 pokrenut je postupak redovitog upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, za pedagošku godinu 2019 / 2020. Utvrđen je rok za podnošenje zahtjeva za upis u Vrtić od 1. travnja 2019. do 19. travnja 2019. Javna objava o upisima istovremeno je bila istaknuta na mrežnoj stranici Vrtića, www.dvc-mali-losinj.hr, na lokalnom radiju „Radio Lošinj-Radio Jadranka“, plakatima na oglasnim mjestima u mjestu sjedišta ustanove i podružnica, kao i na oglasnim pločama Vrtića, sukladno članku 4. stavak 1. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, donesenog na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, dana 5. prosinca 2016. KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ: 2213-23-06-16-48. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj donesenog na sjednici Upravnog vijeća dana 20. veljače 2019., KLASA: 601-02/19-01/03, URBROJ: 2213-23-06/19-9 (U daljnjem tekstu obrazloženja ovoga Rješenja koristit će se riječ Pravilnik.)

Postupak upisa djece rane i predškolske dobi u Vrtić u redovitom postupku provodi Povjerenstvo za upis u Vrtić kao prvostupanjsko tijelo, sukladno članku 10. stavak 1. Pravilnika.

U redovitom postupku upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj u pedagošku godinu 2019 / 2020., podneseno je ukupno 59 zahtjeva.

Ukupno je usvojeno 59 zahtjeva za upis u Vrtić sukladno točki I. izreke iz ovoga Rješenja.

Pri formiranju novih skupina, kao i prilikom nadopune postojećih skupina, prioritet su imala djeca s većim brojem upisnih bodova na Bodovnoj listi, ako su odgovarajuće starosne dobi za odgojno- obrazovnu skupinu, prema članku 13. stavak 2. Pravilnika.

Na način formiranja skupina utjecalo je u većoj mjeri i pravo roditelja na premještaj djeteta iz jednog objekta u drugi. Zahtjev za premještaj se mogao podnijeti do isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis djece rane i predškolske dobi u Vrtić, odnosno do 19. travnja 2019. Podneseno je ukupno 22 zahtjeva za premještaj djece. Navedeno pravo roditelji/skrbnici koriste sukladno članku 33. Pravilnika.

Za djecu koja prema zahtjevu roditelja nisu mogla biti primljena u željeni objekt Vrtića, Povjerenstvo za upis izvršilo je upis djece u podružnice u Malom Lošinju Perla (skupina 12) i Velom Lošinju (skupine 13 i 14) te je na taj način roditeljima ponuđeno alternativno rješenje upisa u Vrtić, sukladno članku 12. stavak 3. Pravilnika.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za upis u Vrtić o načinu formiranja odgojno-obrazovnih skupina za pedagošku godinu 2019 / 2020., utvrđenog na sastanku Povjerenstva za upis u Vrtić dana 06. svibnja 2019., Upravno vijeće je donijelo dana 15. svibnja 2019. Odluku o načinu formiranja odgojno-obrazovnih skupina u Dječjem vrtiću Cvrčak Mali Lošinj, sukladno članku 17. Pravilnika.

Na temelju Bodovne liste koju je donijelo Povjerenstvo za upis u Vrtić dana 29. travnja 2019., Popisa upisane djece koje je donijelo Povjerenstvo za upis djece u Vrtić dana 16. svibnja 2019., Povjerenstvo za upis u Vrtić utvrdilo je kako nema neupisane djece, odnosno da su svi zahtjevi roditelja/skrbnika za upis djece rane i predškolske dobi u Vrtić usvojeni, te je dana 16. svibnja 2019. riješilo redoviti postupak upisa djece rane i predškolske dobi u  Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, za pedagošku godinu 2019 / 2020., na način kako je utvrđeno u izreci ovog Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Podnositelj zahtjeva koji nije zadovoljan ovim Rješenjem ima pravo žalbe Upravnom vijeću u roku od petnaest (15) dana od dana objave Rješenja na mrežnoj stranici Vrtića, www.dvc-mali-losinj.hr istovremeno i na svim oglasnim pločama Vrtića.

Na temelju članka 23. stavak 4. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, donesenog na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj dana 5. prosinca 2016., KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ: 2213-23-06-16-48 i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj donesenog na sjednici Upravnog vijeća dana 20. veljače 2019., KLASA: 601-02/19-01/03, URBROJ: 2213-23-06/19-9, žalba se predaje Povjerenstvu za upis u Vrtić, Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, Omladinska 14.

 Voditeljica Povjerenstva, ravnateljica
Melita Muškardin, mag. praesc.educ.

RJEŠENJE