Sat prava

     

Uoči obilježavanja Međunarodnog dana dječjih prava, u odgojno-obrazovnoj skupini „Notice“, održana je radionica o dječjim pravima pod nazivom „Sat prava“.  Djeca predškolske dobi o svojim pravima najbolje uče živeći u uvjetima gdje se ta prava poštuju, ali i kritičkim promišljanjem o problemskim situacijama koje nisu iskusili na vlastitoj koži. Okruženje koje je informativno, koje potiče na razmišljanje i u kojem dijete ima priliku izraziti svoje mišljenje, okruženje je koje ga osnažuje za buduće djelovanje i aktivno sudjelovanje u zajednici. Jedno od takvih okruženja je i naš Vrtić.

„Nemam pojma šta ti je to.“

„Djeca nemaju prava.“

 „Oni moraju slušati odrasle.“

Samo veliki imaju prava.“

– rečenice su koje su se mogle čuti na početku radionice.

Naš zadatak bio je djeci pružiti odgovore, ali ih i potaknuti da do nekih odgovora dođu sami ili uz pomoć svojih prijatelja.

Vrlo brzo su stare rečenice zamijenile neke nove –

„Teta, mi to sve imamo.“

„Baš smo sretni.“

„Mi možemo pomoći onima koji to nemaju.“

Našu dinamičnu radionicu završili smo kratkim filmićem o životu dječaka s Madagaskara koji se Noticama jako svidio, ali ih je i malčice rastužio. I zato umjesto kraja zavirite u njihove crteže i priču o dječaku koju su vam poželjeli prepričati!

„Dječak nam priča priču na krevetu.“ – Victoria

 

„Voda je počela razbijati njegovu kuću.“ – Petar

 

„Sve kuće su se potopile.“ – Loren

 

„Djeca u barkicama veslaju zbog poplave.“ – Rita

 

„Dječak i djed su išli iz kuće zato što im je poplava odnijela sve.“ – Lovro

 

„Ovo je u kampu za siromašne. Dječak je tužan jer nema kuću.“ – Dominik

 

„Dječak je tužan jer su ostali bez škole.“ – David U.

 

„Ljudi nose vodu nekima koji nemaju dovoljno vode.“ – Gabriel

 

„U kampu su sretni jer su im negdje našli novu kuću.“ – Lena

 

„Čekaju da uđu u novu školu.“ – Luka

 

 

                    str.sur.logopedinja, Marijana Kovačić,

koordinatorica Programa Odgoj za humanost od malih nogu