Socio-emocionalni razvoj djeteta predškolske dobi

Socio-emocionalnim razvojem dijete uči kontrolirati ponašanje i emocije, prilagoditi se okruženju s drugom djecom, stječe povjerenje i gradi način komunikacije s djecom i odraslim osobama. Socijalno razvijeno dijete razvija osjećaj samokontrole, pažnje i koncentracije i poštuje pravila koja određuju razne igre.

Za dijete je razvijanje i poticanje socijalnog i emocionalnog razvoja jednako važno kao i pravilan fizički razvoj te će ga u odraslom razdoblju života pratiti u svim njegovim segmentima. Prvenstveno ima utjecaj na interakciju unutar obitelji i bliskih osoba, a nakon toga unutar vrtića, škole i zajednice u kojoj živi. Izgradnja školskog uspjeha, a kasnije i osjećaj zadovoljstva i osobnog samopouzdanja, izravno je povezana s uspješno savladanim socijalnim, bihevioralnim i emocionalnim vještinama.

Roditelju je jednostavno pratiti fizički rast i razvoj djeteta, ali mu je teško procijeniti razvija li se dijete pravilno u socijalnom i emocionalnom smislu. Odnosi u primarnoj obitelji koji su temeljeni na povjerenju, zaštiti i iskazivanju emocija, preduvjet su uspješnog razvoja i u ovom, vrlo važnom razvojnom području.

 

Što roditelj može učiniti kako bi dodatno potaknuo emocionalni i socijalni razvoj djeteta?

  • Budite iskreni, iskazujte s v e  svoje emocije, posebno one pozitivne.
  • Budite pažljivi prema osjećajima, željama i potrebama svog djeteta i dozvolite mu da istražuje područja svog djelovanja.
  • Iskazujte interes za njegove dnevne aktivnosti i doživljaje i pružite mu mogućnost da upoznaje drugu djecu, kulturu i doživljaje.
  • Ne činite umjesto svog djeteta radnje koje su primjerene njegovoj dobi i mogućnostima, učite ga odgovornosti i samostalnosti i potičite njegovo samopouzdanje.
  • Izražavajte ponos za njegova stvarna postignuća i primjereno ih nagradite.
  • Poštujte stav i razmišljanje svog djeteta, ali ga podučite važnosti osobnog truda kao najvažnijeg elementa za ostvarivanje uspjeha u novim područjima.
  • Pružite bezuvjetnu podršku tijekom perioda stresnih situacija.

 

                                                                                                                              Tanja Perić, prof. psihologije