Dan grada Malog Lošinja i Mjesec hrvatske knjige

Povodom obilježavanja Dana Grada Malog Lošinja, 11.11.2020. u jutarnjem smo krugu razgovarali o obilježjima Malog Lošinja, ali i mjesta Velog Lošinja. Ispričali smo priču o Sv. Martinu, našem zaštitniku – kako je pomagao siromasima, dijelio im hranu i svoj plašt te branio grad. Kroz različite likovne tehnike djeca su mogla izraziti svoj doživljaj grada u kojem živimo, a čija smo obilježja upoznali u brojnim šetnjama.

Početak mjeseca studenog obilježila je i posjeta Gradskoj knjižnici Veli Lošinj u skladu s postojećim epidemiološkim mjerama, a povodom Mjeseca knjige koji traje od 15. listopada do 15. studenog 2020. Vratili smo pročitane slikovnice i posudili nove priče koje čitamo zajedno ili ih djeca sama čitaju i koriste. 

Također, započeli smo izrađivati slikovnicu „Putovanje jednog žira“. Svakodnevno  zajednički osmišljavamo tekst i crtamo crteže, a u najvećoj je mjeri motivacija djeci bila pjesma „Jedan žir“ koju smo često pjevali od početka jeseni. Djeca crtežima prikazuju što je žir doživio na svom putovanju, a kako je sve završilo… još trebamo osmisliti.