Suradnja s roditeljima

Prema Humanističkoj razvojnoj koncepciji osnovna je uloga predškolskog odgoja pridonijeti povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života (Programsko usmjerenje 1991). Kako bi se što više  pridonijelo povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta te pomoglo djetetu prilikom prilagodbe na novu sredinu jaslica, predškolski odgoj trebao bi što više povezivati obiteljski i izvanobiteljski odgoj djeteta. Da bi to bilo moguće potrebno je razvijati partnerski odnos s roditeljima, stalno komunicirati i razmjenjivati informacije, usklađivati odgojne postupke i razvijati uzajamno povjerenje. Odnos odgajatelja i roditelja trebao bi biti temeljen na promišljanju, informiranju i razmjeni informacija kako bi se osigurala dobrobit djeteta.

Kako smo mi jaslička skupina i tek smo 1. rujna započeli  našu odgojno-obrazovnu avanturu, mi  odgajatelji s roditeljima, ali i roditelji međusobno, još se upoznajemo  i gradimo međusobno povjerenje.

Roditelj najbolje poznaje svoje dijete stoga su informacije koje smo u prvim danima polaska u jaslice dobili od roditelja bile od velike pomoći pri pružanju djetetu potporu i stvaranju okruženja u kojem  se ono osjećalo sigurno i prihvaćeno te se može cjelovito razvijati.

Dobar i zdrav odnos jest međusobno pružanje potpore i pomoći. Ponekad to može biti utjeha, a ponekad savjet. Bitno je da bude iskreno, dobronamjerno i autentično. Što više odgajatelj zna informacija o roditeljima i djeci veću pomoć i podršku im može pružiti. Na taj način surađujući s odgajateljem roditelj doprinosi i boljoj odgojno-obrazovnoj kvaliteti, a odgajatelj svojim stručnim znanjem i profesionalnošću pomaže roditelju u odgoju.

Međusobno povjerenje koje razvijaju odgajatelj i roditelj prenosi se i na odnos djeteta prema odgajatelju, što je izuzetno bitno u emocionalnom i socijalnom razvoju djece jasličke dobi.

Iza nas je vrijeme prilagodbe djece ali i roditelja na jaslice, što je inače težak i stresan period za većinu djece. Dobra komunikacija i započeta suradnja s roditeljima pridonijela je i dobroj prilagodbi djece na novi prostor, novi ritam dana, drugu djecu ali i dobroj  socio-emocionalnoj vezi između odgajatelja i djece. Možemo reći da od dobre suradnje roditelja i odgajatelja najveću dobrobit imaju sama djeca.

Osim svakodnevne komunikacije, odnosno prenošenja informacija prilikom dovođenja i odvođenja djece u vrtić u našem vrtiću suradnja s roditeljima odvija se  kroz različite oblike. To su:

  • roditeljski sastanci
  • individualni razgovori
  • kutići za roditelje
  • radionice za roditelje
  • druženja, izleti i svečanosti s roditeljima i djecom
  • internet stranica vrtića

Svaki od navedenih oblika suradnje ima svoju važnost i svoj smisao.

Na roditeljskim sastancima koji mogu biti predavački , ogledni i  komunikacijski roditelji dobivaju informacije o na primjer  programu koji se provodi u odgojno-obrazovnoj skupini, o predškolskom odgoju općenito, o radu ustanove, o razvojnim zadaćama i sl. Na oglednim roditeljskim sastancima mogu se demonstrirati metode i sadržaji rada, dok se na komunikacijskim  roditeljskim sastancima razmjenjuju iskustva, misli i stavovi s drugim roditeljima o temama važnim za njihovo dijete i roditeljstvo. U novije vrijeme roditeljski sastanci mogu se održavati i putem na primjer Zoom aplikacije, kao što smo ga i mi održali, te imamo  jedno novo iskustvo suradnje s roditeljima.

 Individualni razgovori odgajatelja i roditelja mogu biti potaknuti od strane  odgajatelja ili roditelja. Prateći razvojne zadaće ( tjelesni i motorni razvoj, socio-emocionalni razvoj, spoznajni razvoj, komunikaciju, izražavanje, stvaranje i  igru) odgajatelji izdvajaju ono što im se čini bitno reći roditeljima, kao i na kojim razvojnim područjima planiraju dodatne aktivnosti i poticaje te savjetuju roditelje koje aktivnosti i odgojne postupke bi trebali primjenjivati i u obiteljskom ozračju. Prema potrebi individualnom razgovoru može prisustvovati i stručni suradnik (psiholog, pedagog, logoped). 

Individualni razgovori trebali bi  biti ugodni razgovori o djetetovom napredovanju, a ne potaknuti samo u kriznim situacijama kada odgajatelji primijete ponašanja koja ih zabrinjavaju.

Kutići za roditelje najčešće se nalaze na ulazu u vrtić ili u blizini ulaza u sobu dnevnog boravka odgojno-obrazovne skupine. To su najčešće  panoi  na kojima se nalaze različite obavijesti, aktualnosti u grupi, planovi odgojno-obrazovnog procesa, različiti članci, fotografije, likovni radovi.  Sadržaji kutića za roditelje trebali bi biti aktualni tematski i vizualno. Dobro osmišljeni kutići za roditelje afirmira razvojna postignuća djeteta, vrtić kao instituciju koja podupire razvoj, odgajatelja kao stručnjaka i partnerski odnos s roditeljima.

Radionice za roditelje mogu biti kreativnog ili obrazovnog tipa. Na radionicama kreativnog tipa roditelji sami ili zajedno s djecom izrađuju različite predmete ili igračke za djecu, uređuju npr. vanjski prostor vrtića ili uređuju unutrašnji prostor vrtića. Mnogo različitih znanja, vještina, afiniteta roditelja doprinose i boljim rezultatima i kvaliteti rada. Radionice obrazovnog tipa imaju ulogu jačanja kompetencije roditelja.

Druženja, izleti, svečanosti organiziraju se povremeno tijekom pedagoške godine. Najčešće su to prigodna druženja u vrtiću kroz zajedničke aktivnosti prigodom nekih blagdana, maškara ili na kraju pedagoške godine. Mogu se organizirati u vrtiću ili to može biti zajednički odlazak na izlet ili u prirodu. Također to mogu biti priredbe djece za roditelje ali i roditelja za djecu npr. predstava koju će roditelji pripremiti za djecu.

Internet stranica vrtića, na kojoj upravo čitate ovaj članak, ima za svrhu predstavljanje vrtića kao odgojno-obrazovne ustanove, njegove djelatnosti (organizacija rada, programi koji se provode, zaposlenici vrtića), informiranje o aktualnim događajima, stručni savjeti o razvoju i odgoju djeteta i sl.

Tako na stranicama našeg vrtića možete pronaći uvodni tekst o našem vrtiću, kontakte za službu koja vam treba, jelovnik po kojem se spremaju obroci u vrtiću, različite aktualne obavijesti,dokumente o radu vrtića te vrtićki dnevnik u kojem svaka od naših skupina predstavlja svoj rad kroz zanimljive članke.

Ovdje ne smijemo zaboraviti spomenuti oblik suradnje koji se odvija putem različitih aplikacija za pametne telefone, u našem slučaju Viber grupu, putem koje  razmjenjujemo tekstualne poruke i  fotografije s roditeljima.

I da se vratimo na početak našeg teksta, kako bismo pridonijeli povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života,  jedan od preduvjeta je i dobra suradnja odgajatelja (vrtića) i roditelja!

 Suradnički pozdrav od kockastih odgajateljica Borke i Ane!