Susret malih vrtićkih umjetnika s akademskim slikarom Ivanom Tomičićem

U dva je navrata, 15. i 18.03.2019. godine, naš Vrtić posjetio gosp. Ivan Tomičić, akademski slikar koji je održao radionicu sa potencijalno likovno nadarenom djecom. Radionici je prisustvovalo 19-ero djece u dobi od 3 do 7 godina. U pratnji gosp. Ivana Kuvača koji je jedan od inicijatora suradnje između Rotary kluba Mali Lošinj i Vrtića u području darovitosti djece, gosp. Tomičić je budno promatrao „mala umjetnička djela” koja su nastajala.

Na prvoj radionici djeca su dobila zadatak da NACRTAJU svoje ime što je u prvi trenutak izazvalo nedoumicu na dječjim licima. Postepeno, djeca su prihvatila zadatak te ga realizirala na maštovit način. Druga je radionica kao podlogu imala dječju glazbu te su upravo veseli tonovi postali motivatori likovnog izričaja. Tehnike kojima su se djeca koristila bile su razne – crtalo se i slikalo flomasterima, drvenim bojama, akvarelom, temperom, pastelom,…

Suradnja se nastavlja i dalje, a u planu su još četiri radionici te završna izložba za roditelje koja će se upriličiti u prostorijama našeg vrtića.

Melita Muškardin