Sveta Lucija, zaštitnica dobroga vida

Od Svete Lucije do Božića ima samo još 12 dana. Lucijino ime znači svijetla. Ona kao da na neki način već naviješta veliko svjetlo božićne noći.

Djeca se na dan svete Lucije igraju svjetlom, noseći ga od prozora do prozora, da bi svojom dobrotom, jednostavnošću, priprostošću omekšali naša srca i omogućili radost i svjetlo na našim licima. Djeca su već sama svjetlo, toplina, nježnost, nevinost i život. Neka nam današnja svetica pomogne da budemo kao djeca.

Na dan Svete Lucije također se sije pšenica, simbol života kod Kršćana. Lijep je to običaj kojemu se posebno vesele djeca, jer u mnogim domovima upravo se najmlađima povjerava da svaki dan do Božića zaliju malo pšenicu i provjere napreduje li dobro.

Tako smo se i mi u našoj skupini podijelili u parove, zasadili pšenicu te ju svakodnevno do Božića zalijevali, a nakon blagdana Tri kralja, pšenicu ćemo presaditi u naš vrtićki vrt.

I na kraju čestitamo imendan svima koji nose ime Lucija i Lucijan.