Svjetski dan jabuka

Gumbići su 20. listopada 2021. obilježili Svjetski dan jabuka. Na temu Jabuka proveli smo sljedeće aktivnosti.  Prije jutarnjeg okupljanja djeca su bojala jabučicu.

Nakon toga uslijedila je zajednička aktivnost čitanja priče Jabuke. Nakon priče, djeci smo postavile pitanje: “Zašto je važno jesti jabuku?”  a ovo su neki odgovori:

  • Nolan: “Jedemo puno jabuka da nismo bolesni.”
  • Lovro: “Da imamo velike mišiće.”
  • Oliver: “Jabuka ima puno vitamina.”
  • Leon: “Ako jedemo svaki dan jabuku nećemo dugo biti bolesni.” 
  • Mila: “Moramo jesti puno jabuka da možemo ići na put i igrati se cijeli dan.”
  • Vito: “Trebamo papati puno jabuka, ja volim jako jabuku.”

Proveli smo i likovnu aktivnost. Djeci smo ponudile  papirnate tanjure, crvenu temperu, kistove, škare, zeleni i smeđi kolaž papir. Od zelenog kolaž papira izradili smo list, a od smeđeg stabljiku. Izrezali smo list i stabiljku, a tanjure smo obojali crvenom bojom. Izrezani list i stabiljku zalijepili smo na rub tanjura i izradili jabuku.

Do idućeg web susreta,

                                                  T & D  ?