Svjetski dan jabuka

Povodom Svjetskog dana jabuka proveli smo likovnu aktivnost na temu Jabuka. Djeca su trgala crveni i smeđi kolaž papir i ljepila na izrezani predložak u obliku jabuke. Razgovorom i raznim brojalicama djeca su opisivala jabuku (njenu boju, okus, miris i oblik). Naučili smo da je jabuka zdrava za naše zubiće i da sadrži puno vitamina i minerala koji su korisni i važni za naše tijelo.