Uloga očeva u odgoju djeteta

Govoreći o roditeljstvu i odgoju, nerijetko se događa da govorimo o majčinstvu i odnosu majke i djeteta. Uloga oca se, ili zanemaruje, ili joj se ne pridaje dovoljno pažnje, tj. važnosti koju ona ima. Očinstvo je podjednako važno, kao i majčinstvo, za zdrav razvoj djeteta. Uloga oca u odgoju djeteta, kao i uloga majke, ne može se zamijeniti samo jednom ulogom, one se međusobno nadopunjavaju i daju djetetu zdrave temelje za odrastanje.

Poznato je da očeva uključenost u život djeteta i sudjelovanje u brizi za dijete u prvim godinama života znatno utječu na djetetovu inteligenciju u kasnijem djetinjstvu i na djetetovu privrženost u adolescenciji. Rezultati različitih istraživanja upućuju na to da djeca, čiji su očevi intenzivno sudjelovali u njihovom odgoju, pokazuju povećane kognitivne i socijalne sposobnosti, izraženiju empatiju, smanjenu sklonost stereotipnim razmišljanjima o spolovima te bolju socijalnu samokontrolu. Što je otac više uključen u odgoj djeteta, to je veća vjerojatnost da će dijete kroz takav odnos izgraditi veće samopouzdanje, imati bolju sliku o sebi te će naučiti imati povjerenja u ljude. Treba naglasiti da se uloga očeva i uključenost u odgoj ne svode na preuzimanju brige oko kućanskih poslova i „majčinske prakse“, dovođenja i odvođenja djeteta u vrtić te na razne aktivnosti, nego je važnost u očevom izražavanju topline i emocija, iskazivanju zaštite, brige i zanimanja za djetetov razvoj, zdravlje i napredak općenito, da dijete zna da na njega može uvijek računati.

Važan doprinos očeva dolazi i kroz igru s djecom. Očevi i majke drugačije se igraju s djecom. Očevi više vole fizičke igre; bacaju djecu u zrak, škakljaju ih, igraju s njima različite sportove, borave na zraku, trče. Igra je nepredvidljivija, više fizički stimulirajuća i pobuđujuća za dijete nego što je to način na koji se igraju majke. Očevi su glasniji, pobuđuju kompetitivnost, nezavisnost, potiču djecu da ispituju svoje granice. Očevi imaju tendenciju poštivati i provoditi pravila sistematično i bez kompromisa što uči djecu objektivnosti kao i posljedicama dobrog i lošeg ponašanja. Očevi, više nego majke, uče djecu rješavanju problema i traženju rješenja. Dopuštaju djeci da dođu do vlastitih zaključaka, bez obzira na vrijeme koje im je možda potrebno.

I zato je igra ozbiljna stvar.

Očevi, vaša uloga u odgoju vaše djece je neprocjenjiva i nezamjenjiva i zato:

  • Budite BLIZU svoje djece
  • SLUŠAJTE svoju djecu što vam govore
  • Budite STRPLJIVI sa svojom djecom
  • Pokažite ZANIMANJE za njihove aktivnosti, za ono što njih zanima
  • BUDITE DOSLJEDNI, ali ne pokazujete nepotrebnu agresiju i ljutnju
  • KVALITETNO provodite vrijeme sa svojom djecom

Zato, dragi očevi, neka vaša djeca znaju da ste tu za njih i da mogu računati na vas u svakom trenutku. Vaša uloga u odgoju djece je neprocjenjiva i važno je da se aktivno uključite u nju. Vaša djeca će vam biti zahvalna!

 

A sada pročitajte što kažu Kockice o svojim tatama, možda se prepoznate!

 „Ja i tata spavamo, idemo u zoološki vrt i gledamo lavove!“

„Mi pečemo zajedno palačinke i jedemo čokoladu.“

„Volim tatu zato što ima motor.“

„Moj tata je dobar i gleda nogomet.“

„Volim tatu da ne budem sam doma.“

„Volim se s tatom bacati po podu u kući na tepihu. Dobar je jer se smije.“

„Tata sjedi gore na fotelji i čeka da bude poslagan stol, dok se još kuha ručak. Volim tatu jer i on mene voli!“

„Tata pere suđe. Išli smo u trgovinu i kupio mi je crveni auto.“

„Moj tata kuha ručak i spava. Smješno mi je kupio za maškare boju.“

„Tata se javi na telefon i onda priča. Ima velike zube.“

„Tata je dobar. Daje mi mobitel.“

„Tata pije pivo, puši cigaretu i ide na posao.“

„Tata igra igrice na kompjuteru.“

„Igramo se s lutkicama. Kada ne radi idemo na bazen.“

„Tata i ja s loptom igramo nogomet.“

 

Na fotografijama ćete se sigurno prepoznati!

Kockaste odgajateljice Ana i Borka!