Upis u Program predškole u pedagoškoj godini 2021/2022.

Dječji vrtić Cvrčak Mali Lošinj objavljuje upis u Program predškole za djecu koja su rođena u razdoblju od 1.4.2015. do 31.3.2016. godine, a nisu upisana u redoviti program.

Upis u Program predškole provodi se u razdoblju od 1.10.2021. do 15.10.2021. godine. Zahtjev za upis u Program predškole s potrebnom dokumentacijom dostavlja se putem elektronske pošte na e-mail adresu upisicvrcak@gmail.com ili poštom na adresu Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14, Mali Lošinj.

Privitci koji se šalju elektronskom poštom trebaju biti potpuni i čitljivi. Potrebno ih je dostaviti u PDF formatu te koristiti opciju skeniranja i preuzimanja dokumenata iz središnjeg državnog portala e-građanin.

Javni poziv za upis u Program predškole