Upis u Program predškole u pedagoškoj godini 2022/2023.

Dječji vrtić Cvrčak Mali Lošinj objavljuje upis u Program predškole za djecu koja su rođena u razdoblju od 1.4.2016. do 31.3.2017. godine, a nisu upisana u redoviti program Vrtića.

Upis u Program predškole provodi se u razdoblju od 3.10.2022. do 14.10.2022. godine. Zahtjev za upis u Program predškole s potrebnom dokumentacijom dostavlja se putem elektronske pošte na e-mail adresu upisicvrcak@gmail.com ili poštom na adresu Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14, Mali Lošinj.

 

Javni poziv za upis u Program predškole u pedagoškoj godini 2022-2023.