Upisi djece u dječji vrtić Cvrčak za 2014./2015. godinu

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj na temelju članka 3. stavak 1. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 27.03.2014. godine donijelo je odluku ODLUKU O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJI VRTIĆ CVRČAK ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015. …