Rješenje se objavljuje po proteku upisnog roka sukladno pravilniku o mjerilima upisa.