Rješenje se objavljuje po proteku upisnog roka sukladno pravilniku o mjerilima upisa.

Objava Rješenja o upisu je objavljena 13.7.2020. Rok za žalbu istekao 28.7. 2020. Rješenje o upisu i popis djece po skupinama je obrisano s mrežne stranice 29.7.2020.