Upute i protokoli za rad Dječjeg vrtića Cvrčak na početku pedagoške godine 2020/2021.

Poštovani roditelji!

Bliži nam se nova pedagoška godine, a s njom i izazovi koje svaka godina stavlja pred nas. Ono što ovaj početak našeg zajedničkog putovanja čini posebnim već u start, jest cijeli niz mjera i preporuka kojih se svi zajedno trebamo pridržavati. Kako već dulje vrijeme svi živimo u izmjenjenim okolnostima, važno je prihvatiti ih te, unatoč njima, živjeti punim plućima i ne dozvoliti da nam pandemija bude razlog za odustajanje. Naprotiv, unatoč trenutnoj stvarnosti, trebamo svi zajedno pokazati spremnost da gradimo bolju i kvalitetniju sadašnjost i budućnost. Naime, kao odgojno-obrazovna ustanova, uvijek smo se trudili ostvariti što bolju suradnju s roditeljima kako bi kroz partnerske odnose osigurali djeci što bolje uvjete za rast i razvoj. Poštovanje, iskrenost, prfesionalnost i tolerancija, bit će i ove godine naši postulati na kojima ćemo graditi svoje odnose s Vama. A da bi ta suradnja bila uspješna, od iznimne je važnosti da svatko od Vas da svoj maksimum te pokaže razumijevanje. Prvi korak na putu ka zajedništvu, svakako je nužnost poštivanja svih mjera i preporuka koje pred nas stavlja struka, a sve s ciljem preveniranja širenja epidemije COVID-19. Preporuke koje u daljnjem tekstu donosimo, uglavnom su nastavak svega onoga što poštujemo zadnjih nekoliko mjeseci, no svakako je važno podsjetiti se na njih te ih se pridržavati. Ovom prilikom molim sve roditelje, kako one „stare“ tako i roditelje djece  koja ove godine kreću u vrtić, da pažljivo pročitaju slijedeće upute i protokole te ih usvoje kao obrazac ponašanja u vrtiću.

U ime svih djelatnika Dječjeg vrtića Cvrčak, unaprijed se zahvaljujem na razumijevanju te Vam od srca želim dobrodošlicu u naš i Vaš vrtić.

Neka avantura krene!
Ravnateljica

 

Upute i protokoli za rad dječjeg vrtića ‘Cvrčak’ na početku pedagoške godine 2020/2021.

 

Mogućnosti provedbe:

Svaka ustanova, ukoliko ima uvjete za to, dužna je provoditi sve preporuke, ukoliko ne, dužna ih je prilagoditi uvjetima rada u ustanovi.

POSTUPAK DOVOĐENJA/ODVOĐENJA DJECE U I IZ VRTIĆA

 • Dolazak djece moguć je najkasnije do 8,30 sati. Nakon toga vremena, nećemo biti u mogućnosti primiti dijete.
 • Iza 8,30 SMIJU DOĆI SAMO DJECA KOJA SU NA ADAPTACIJI. Oni dolaze u TOČNO DOGOVORENO vrijeme.
 • Prije dovođenja djeteta u vrtić, roditelj je dužan izmjeriti temperaturu djetetu
 • U ustanovu se NE DOVODI dijete ukoliko ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19.
 • Za centralni vrtić u Malom Lošinju,  koristiti isključivo glavni ulaz.
 • Dijete u vrtić dolazi u pratnji isključivo jedne osobe.
 • Roditelj OBAVEZNO koristi zaštitu za lice (vizir ili maska).
 • Ispred ulaznih vrata vrtića, u svim objektima, bit će postavljena podloga za dezinfekciju obuće na koju dijete i roditelj trebaju stati i dezinficirati obuću.
 • Roditelj treba na ulazu dezinficirati ruke.
 • DJECA NE DEZINFICIRAJU RUKE.
 • Roditelj odvodi dijete samo do garderobe (NE ULAZI U SOBU, osim ukoliko je dijete na adaptaciji).
 • Roditelj se minimalno zadržava u prostoru vrtića bez nepotrebnog zadržavanja po hodnicima te komuniciranja s drugim odraslim osobama.
 • Dijete se preobuva u obuću koja je samo za vrtić.
 • Nakon preobuvanja, a prije odlaska u sobu, dijete odlazi u kupaonicu (mlađu djecu odvodi osoba koja je zadužena za njih) gdje pere ruke.
 • Odgojitelj ispunjava tjednu evidencijsku listu o dolasku djeteta.
 • Odgojitelj s djecom provodi najviše vremena na otvorenom, a za vrijeme obroka stavlja najmanji mogući broj djece za isti stol.
 • Prilikom dolaska po dijete, vrijede iste epidemiološke preporuke kao i pri dovođenju.

 

NAPOMENE:

 • Neophodno je poticati fizički razmak, kao i pojačanu osobnu higijenu djece (češće pranje ruku sapunom i tekućom vodom).
 • Kod djece rane i predškolske dobi, doći će do određenih odstupanja u provedbi uslijed specifičnosti i potreba pojedinih odgojno-obrazovnih procesa, njege djeteta te razvojnih značajki pojedinih dobi kao što su: istraživanje prostora i predmeta koji okružuju dijete (u određenoj dobi stavljanje u usta ruku i predmeta); znatiželja u odnosu na druge osobe/drugu djecu; motorička nespretnost i nedoraslost; potreba za kretanjem.
 • NIJE DOZVOLJENO donošenje igračaka od kuće.
 • Isključivo u periodu adaptacije, dozvoljeno je donijeti igračku odnosno „prijelazni objekt“ koji se može dezinficirati (treba izbjegavati plišance, deke, krpice,…).
 • Dozvoljeno je donošenje duda i bočica za malu djecu.
 • Dozvoljeno je donošenje paketa pelena, vlažnih maramica i vlažnog toaletnog papira (kod primitka, odgojitelji su dužni dezinficirati ambalažu).
 • Do daljnjega se u vrtiću neće provoditi higijena zuba.
 • NIJE DOZVOLJENO donošenje namirnica za čašćenje tijekom godine niti kod proslave rođendana (slatkiši, sokovi, grickalice).
 • Rođendani će se obilježavati pjesmom, plesom i izradom crteža.
 • Prilikom šetnje, treba izbjegavati kontakte s drugim osobama. Po povratku u vrtić, potrebno je provesti higijenu ruku.

 

ORGANIZACIJA RADA S DJECOM

 • U svakoj skupini rade po 2 odgojitelja.
 • Treba izbjegavati miješanje djece iz različitih skupina (eventualno, na razini kvartova).
 • Stručne suradnice i pomoćnice u odgoju i obrazovanju (radne terapeutkinje) smiju ulaziti u sve skupine, uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.
 • Tehničko i administrativno osoblje NE ULAZI u u skupine dok u njima borave djeca.
 • Svi su djelatnici obvezni nositi zaštitu za lice u kontaktu s drugim odraslim osobama.
 • Odgojitelji koji rade s djecom koriste zaštitu za lice (vizir,maska) opcionalno i optimalno.
 • Odgojitelj koji provodi intimnu njegu djeteta, obvezno nosi maksu.

 

PROTOKOL POSTUPANJA ZA DJELATNIKE DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK

 

UPUTE O DOLASKU DJELATNIKA NA POSAO

 • Prije dolaska na posao, djelatnici su dužni kući izmjeriti tjelesnu temperaturu
 • Djelatnici koji prvi dolaze na posao, dužni su natopiti dezbarijere dezinfekcijskim sredstvom.
 • Za dolazak/odlazak djelatnici koriste ulaze kod kancelarija te gospodarskog dijela.
 • Na posao ne dolaze djelatnici koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu ili druge znakove zaraznih bolesti.
 • Na postavljenim je dezbarijerama potrebno dezinficirati obuću prije ulaska u objekt.
 • Po ulasku u objekt potrebno je u najbližoj garderobi oprati ruke (upute crvenog križa) i zatim obući čistu radno – zaštitnu odjeću (koja će se korisiti isključivo u vrtiću) te obuti radne papuče.
 • Po dolasku na posao, obvezna je dezinfekcija mobitela.
 • Nakon toga je potrebno ponovno oprati te dezinficirati ruke dostupnim dezificijensom.
 • Zaštitne se  maske i viziri koriste pri svakom kontaktu s drugom odraslom osobom.
 • Upute za pravilno korištenje maskica nalaze se na stranicama hzjz-a i who.
 • Nošenje rukavica nije preporučljivo (prednost se daje učestalom pranju i dezinficiranju ruku).
 • Važno je pridržavati se socijalne distance za unutarnje prostore te smanjiti fizički kontakt (bliski kontakt):
 • djece i odgojitelja iz jedne odgojno-obrazovne skupine s djecom i odgojiteljima drugih skupina (eventualno na razini kvarta)
 • roditelja djece i djelatnika ustanove
 • kod putovanja u/iz ustanove
 • prilikom ulaska i izlaska iz ustanove
 • tijekom cjelokupnog boravka u ustanovi.

 

HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKE MJERE DIDAKTIČKE OPREME I PROSTORA TE UPUTE ZA DISTRIBUCIJU HRANE

 • U planiranju didaktičke opreme sobe, odgojitelji trebaju dati prednost opremi glatkih, tvrdih površina koje se lako dezinficiraju.
 • Ako je ikako moguće potrebno je izložiti didaktičku opremu i igračke da se osuše na suncu.
 • Prati i sušiti igračke potrebno je na kraju svakog radnog dana posebno za skupine djece koja su, sukladno razvojnoj dobi, sklona stavljati predmete u usta.
 • Posteljina se mijenja i pere 1 puta tjedno.
 • Krevetić svakog djeteta mora biti obilježen njegovim imenom.
 • Higijena zraka unutarnjeg prostora se održava čestim provjetravanjem i/ili po mogućnosti stalnim držanjem prozora otvorenim.
 • Odgojitelji i stručni suradnici iznose materijale i igračke u plastičnim košarama koje se trebaju dezinficirati ispred sobe.
 • Dezinfekciju igračaka te košara vrši spremačica.
 • Dužnost je kuharica dezinficirati sve artikle i ambalažu koja ulazi u dječji vrtić kroz gospodarski ulaz, a svježe voće i povrće odmah staviti na pranje u najbliži sudoper.
 • Dezinfekciju prostora i opreme vrše spremačice tijekom dana prema listi za dezinfekciju.
 • Zvona i kvake na ulazima dezinficira spremačica tijekom dana, sukladno planu dezinfekcije.
 • Krevete spuštaju i dižu spremačice isključivo u periodu dok djeca ne borave u sobi.
 • Za distribuciju hrane, kuharica/pomoćna kuharica odlaže ručak na kolicima ispred sobe.
 • Odgojitelji  preuzimaju kolica u sobi i dijele ručak.
 • Samoposluživanje djece nije dozvoljeno (doručak, užine, ručak).
 • Po završenom ručku odgojitelji kolica ostavljaju ispred sobe gdje ih preuzima spremačica ili osoblje kuhinje.
 • Zadnje osobe koje izlaze iz vrtića jesu spremačice koje dezinficiraju sve korištene površine.
 • Dostavu za potrebe ustanove preuzimaju nadležni radnici ustanove na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima i ostalim službama čije usluge su neophodne (što uključuje dosljednu provedbu preventivnih i protuepidemijskih mjera poput provjere vode za ljudsku potrošnju, zdravstvene ispravnosti hrane i sl.) uz obveznu mjeru dezinfekcije ruku i po potrebi nošenja zaštitne maske i zamjenske obuće ili jednokratnih nazuvaka.

 

PRANJE PAMUČNIH MASKI TE RADNE ODJEĆE

 • Upotrebljene se maske redovite odnose kući, peru na min 60 stupnjeva te glačaju.
 • Kuharicama se radna odjeća svakodnevno pere u vrtiću.
 • Svi ostali djelatnici svoju radnu odjeću odnose kući i peru.

 

PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU SUMNJE NA COVID-19 ZA OSOBE KOJE BORAVE U VRTIĆU

Kod djece:

 • U slučaju pojave temperature dok dijete boravi u vrtiću roditelj je obavezan odmah po pozivu odgajatelja, pedagoga ili ravnateljice vrtića doći po dijete i obratiti se doktorici pedijatrici.
 • Do dolaska roditelja, dijete se izdvaja iz skupine te za njega skrbi matični odgojitelj ili za to zadužena osoba, zaštićena medicinskom maskom.
 • Vrijednost djetetove temperature te druge simptome bolesti, odgojitelj upisuje u dokumentaciju skupine te evidencijsku listu djece.
 • Nakon obavljenog pregleda, roditelj je dužan ravnateljici i matičnom odgojitelju  javiti  informacije o zdravstvenom stanju djeteta.
 • U slučaju bilo kakvih simptoma bolesti bez temperature (iscjedak iz nosa, kašalj, kožne promjene, proljev, povraćanje) odgajatelj će pozvati roditelja nakon konzultacije sa ravnateljicom i roditelj je obavezan doći po dijete.
 • Roditelj obavezno treba javiti ravnateljici ako dođe do bilo kakvih promjena u zdravstvenom stanju djeteta te ukoliko se covid- 19 dijagnosticira nekom od ukućana ili bliskim kontaktima.
 • BOLESNO DIJETE NE SMIJE DOĆI U VRTIĆ!!!

Kod djelatnika:

 • U slučaju pojave temperature ili bilo kojeg drugog simptoma bolesti kod djelatnika koji radi u vrtiću (respiratorni simptomi – kašalj, kratki dah), djelatnik će biti upućen na odlazak iz vrtića, a daljnje postupanje ide prema preporukama HZJZ.
 • Djelatnik je dužan javiti se svom liječniku te povratno nazvati ravnateljicu i voditelja.
 • Vrijednost temperature te pojavu drugih simptoma bolesti, za to zadužena osoba, upisuje u evidencijsku listu djelatnika.

 

NAPOMENA:

Cjelokupne mjere koje je izdao HZJZ-o, možete potražiti na slijedećem linku

Ravnateljica
Melita Muškardin, mag.praesc.educ.