Važnost tjelesnog vježbanja djece predškolske dobi

Utjecaj motoričkog razvoja od presudne je važnosti za cjelokupni razvoj djeteta predškolske dobi. Neki smatraju da će djeca svoju motoriku razviti sama od sebe. Za neke to i može biti tako ali većina ostalih trebala bi biti uključena u aktivnosti namijenjene usvajanju i savladavanju barem osnovnih motoričkih sposobnosti i vještina. Pri tome najvažniji cilj primjene ciljanih tjelesnih aktivnosti mora biti njihov pozitivan utjecaj na cjelokupno fizičko i mentalno zdravlje djece. Nedostatak primjerene tjelesne aktivnosti nepovoljno utječe na rast i razvoj djece te ugrožava normalno funkcioniranje svih organa, organskih sustava i zdravlja u cjelini.

Tjelesna aktivnost ima pozitivan utjecaj na stvaranje navika zdravog načina života, a bilo koju naviku je lakše formirati kada se krene od rane ili predškolske dobi. Dijete nerijetko samo odabire što ga zanima, ali važno je djecu rane i predškolske dobi usmjeravati i upoznavati sa svim mogućnostima koje mu se u njegovoj sredini nude, te naglasak staviti na kretanje. Slobodno vrijeme formira pojedinca, razvija njegove stavove, interese i potiče socijalizaciju, zato bi se velika važnost trebala posvetiti kineziološkim aktivnostima koje bi u slobodno vrijeme djece zadovoljavala njihove osnovne potrebe za kretanjem, a tako i ostale potrebe kao što su samopoštovanje, pripadanje, ljubav i sl.

U poticanju djece za korisno korištenje slobodnog vremena veliku ulogu imaju prvenstveno roditelji, a zatim ustanove za odgoj i obrazovanje u kojima dijete boravi. Važno je dijete od rane dobi usmjeravati na tjelesne aktivnosti, prvo kroz igru a kasnije kroz kineziološke i sportske aktivnosti te se na taj način boriti protiv sve većeg trenda sjedilačkog načina života i provođenja slobodnog vremena koje uzrokuje pad kvalitete zdravlja, ali i sa sobom donosi i brojne emocionalne, fizičke i socijalne posljedice. Aktivnosti djece trebalo bi organizirati tako da budu zadovoljstvo i radost, te da potiču, razvijaju i njeguju potrebu za suradnjom među djecom.

Prema Nacionalnom udruženju za sport i tjelesni odgoj (2002), predškolska dob je idealno vrijeme za uspostavu zdravog i aktivnog načina života. Promijeniti dječje stavove prema tjelesnoj aktivnosti mnogo je teže u kasnijoj dobi. Svrha tog ranog početka je pomoći djeci da razviju određene stavove, uvjerenja i oblike ponašanja koji će im pomoći da steknu niz temeljnih vrijednosti o zdravom načinu života.

Omogućavanje ranog početka u razvojno primjerenim tjelesnim aktivnostima djeci će dati temelj za vođenje zdravog načina života i stjecanje složenijih motoričkih vještina potrebnih u životu. Važno je djecu naučiti da je kretanje važno pa će im se tako pružiti prilika za razne mogućnosti u životu. Djeca će tako uživati u tjelesnoj aktivnosti i u onome što ono znači za njihov tjelesni, mentalni i društveni razvoj. 

Ana Bodiš, prof. kineziologije