Važnost tjelesnog vježbanja – tjelesne aktivnosti u vrtiću

Tjelesno vježbanje kod djece neophodan je preduvjet zdravog rasta i razvoja. Djetetova prirodna potreba za kretanjem put je kojim dijete istražuje svijet, razvija osjetila, uči i stječe kontrolu nad vlastitim tijelom, sigurnost, razvija socijalne odnose i svoje samopouzdanje. Redovito kretanje pridonosi motoričkom, spoznajnom, socio-emocionalnom i govornom razvoju. Dječje kretanje i vježbanje treba poticati ne samo zasebno već i u aktivnostima koje uključuju glazbu, likovnost, znanost, jezik i govor. Pozitivan stav prema tjelesnom vježbanju važan je za cjelokupni život pojedinca, a stječe se već u ranoj i predškolskoj dobi.

Razvojem pozitivnog odnosa prema tjelesnom vježbanju od najranijega djetinjstva stvaramo uvjete za cjeloživotno bavljenjem sportom kao vrsti zabave koji će pojedincu (djetetu) omogućiti bolju kvalitetu života.

Aktivnosti i igre koje razvijaju motoričke i prostorne sposobnosti su:

-igra u parku i na dječjem igralištu;

-šetnja u prirodi;

-skakanje – njime dijete isprobava svoju moć kontrole i upravlja tijelom te uvježbava koordinaciju pokreta;

-ples – njime dijete povezuje glazbu i pokrete tijela, slobodno pleše. Ples će djetetu pomoći u razvijanju prostorne sposobnosti i osjećaju kontrole tijela, ugode i zadovoljstva.

-aktivnosti s loptom.

Dijete treba poticati da: loptom gađa predmete iz različite udaljenosti, baca i hvata loptu rukom, dodaje loptu nogom, ubacuje loptu u improvizirani koš i slično.

Ovaj put imali smo priliku vježbati s odgojiteljicom Anom Bodiš, koja je ujedno i diplomirani kineziolog te nam je pokazala cijeli pristup vježbanju, od zagrijavanja do prelasaka raznih prepreka i poligona.