Vizualna percepcija

Vizualna percepcija je način na koji mozak interpretira, analizira i daje smisao onome što vidimo. Bitna je u svakodnevnom životu u različitim aktivnostima, a od velike je važnosti u učenju čitanja, pisanja i računanja.

Obuhvaća sljedeće sposobnosti:

  • dobru koordinaciju oko-ruka,
  • prepoznavanje i razlikovanje oblika,
  • tečno praćenje zadanih uzoraka i linija,
  • vizuospacijalne odnose, odnosno prepoznavanje položaja i oblika objekta u prostoru (npr. razlikovanje slova „b” i „d”),
  • razlikovanje likova od pozadine kao što je izoliranje traženog predmeta u zbunjujućoj okolini,
  • vizualnu diskriminaciju, odnosno primjećivanje i uspoređivanje značajki jednog predmeta s drugim (npr. jesu li predmeti slični ili različiti),
  • konstantnost oblika ili prepoznavanje predmeta neovisno o njegovom položaju (npr. raspoznavanje rotiranih slova ili brojeva) te
  • vizualno zatvaranje, odnosno prepoznavanje predmeta na djelomičnoj slici (npr. dovršavanje crteža, slaganje puzzli).

Neke od aktivnosti kojima možete vježbati vizualnu percepciju Vašeg djeteta su traženje istog predmeta ili uočavanje koji se predmet razlikuje od ostalih, traženje razlika između dviju slika ili skrivenih predmeta na slici, rješavanje labirinta, slaganje puzzli, precrtavanje predloška, igra Memory, dovršavanje crteža…

 

                                                                                                                      Patricija Kučica Vajentić, mag. psihologije