Životinjsko carstvo u Slonićima

Promatrajući djecu u svakodnevnim aktivnostima uočile smo kako poseban interes pokazuju prema temi životinja – njihovo glasanje, oponašanje te da često koriste postojeće figure u skupini za igru. Stoga smo odlučile kroz mini projekt pružiti dodatna iskustva pomoću kojih će proširiti svoja znanja o toj temi. Obogatile smo postojeći centar slikovnica prikladnim slikovnicama te u stolno-manipulativnom centru ponudile slagalice i puzzle ove tematike, kao i maske za glumu u kazalištu budući da Slonići jako vole glumiti. Također, u Centru za građenje smo posvetile jedan dio isključivo poticajima ove tematike u koji smo postavile interaktivne plakate s nazivima i fotografijama različitih životinja te podlogu za igru uloga.

Još neki od poticaja i aktivnosti koje smo ponudile djeci kroz dulji period vremena su igra „Kockoživotinje“ u kojoj je cilj upariti kocke i na taj način “složiti” životinju. U grupnoj aktivnosti „Kako se ja glasam?“ djeca su bacala kocku te ovisno čiju fotografiju dobiju, trebaju oponašati glasanje i kretanje (ukoliko je moguće) te životinje. Isto tako, ponudile smo i memory „Životinje“ na ploči gdje je cilj pronaći drugi par i upariti čičak trakom. Najveću je pozornost djece privukla napravljena podloga „Stanište životinja“ s različitim staništima na kojoj su djeca mogla samoinicijativno koristiti figure životinja te na taj način formirati igre uloga, glasanja, ponašanja životinja. Ova je igra poticala sva područja razvoja budući da, osim što su djeca učila koje životinje obitavaju na kojem staništu, kako se glasaju, što jedu i dr., međusobno su trebala surađivati, dijeliti, dogovarati se i osmišljavati daljni tijek igre u čemu su najviše uživala starija djeca.

Rad na projektu, kao model odgojno-obrazovnog rada, uvijek stvara kvalitetniji odnos s djecom jer polazi upravo od njih – njihovih interesa i razvojnih potreba. Kroz ovaj smo mini projekt poticale individualnost, kreativnost te maštovitost kod djece. Cilj je ovog projekta bio proširivanje i stjecanje znanja o životinjama i njihovim karakteristikama. Još neke dobrobiti koje smo uočile kod djece su obogaćen i proširen rječnik te razvijanje brige, empatije za životinje, kao i zajedništva s prijateljima.