Predvježbe pisanja

Grafomotorika je sposobnost držanja olovke i pisanja, odnosno motorička sposobnost izvođenja slova (grafema). Grafomotorna aktivnost obuhvaća: vizualnu percepciju, okulomotornu koordinaciju (koordinacija oko-ruka), glasovnu sintezu i analizu te finu motoriku šake. …

Pažnja

Pažnja je selektivna usmjerenost na objekt i usredotočivanje na njega; proces koji podržava kontrolu nad preciznim i organiziranim odvijanjem psihičke aktivnosti. Tipovi pažnje Nehotična (nenamjerna, spontana) pažnja uspostavlja se i …